top of page

PROVA D'AUDICIÓ

El concurs se celebrarà al Casino Prado Suburense de Sitges. (Barcelona)

L’apartat de música de cambra es realitzarà el dissabte 03 de  juny de 2023.

 

L’apartat de cant es celebrarà el diumenge 04 de juny de 2023.

Les formacions de cambra presentaran un repertori de 2-3 obres d'estils diferents, amb una durada màxima de 15 minuts.

Els cantants presentaran un repertori de 2 obres d'estils diferents, amb una durada màxima de 10 minuts.

Els cantants hauran de portar el pianista o conjunt instrumental acompanyant. L’organització posa a disposició dels concursants dades de contacte de possibles pianistes acompanyants.

El públic serà admès a totes les proves del concurs.

El president del jurat podrà fer evacuar la sala en cas de manifestacions intempestives o exagerades.

L’ordre de les actuacions es determinarà mitjançant un sorteig.

Si en el moment de ser cridat per la prova d’audició el candidat no es presenta, s’entén que ha renunciat a participar.

Si el jurat ho veu oportú, s’haurà d’entregar al jurat un exemplar de les partitures de les obres escollides.

El jurat es reserva el dret de demanar una interpretació parcial de les obres presentades o d’interrompreles en cas de creure‐ho oportú.

L’organització es reserva el dret de realitzar la gravació del concurs i de retransmetre‐la per qualsevol mitjà audiovisual. Els participants renuncien a tots aquells drets que els poguessin correspondre per aquest motiu.

Un cop finalitzat el concurs, i prèvia deliberació del jurat, es donarà a conèixer el veredicte i s’entregaran els premis.

Totes les qüestions no previstes en aquest reglament seran resoltes pel Comitè Organitzador d’acord amb el jurat. Totes les decisions són inapel∙lables.

Aquestes bases es presenten en diferents idiomes. En cas de dubte o de litigi, només serà vàlid el text en català.

bottom of page