top of page

INSCRIPCIÓ

El dia 17 d'abril de 2023 s’estableix com a data límit per formalitzar les inscripcions.

Els drets d’inscripció són de 60€ tant pel concurs de cant  com pel concurs de cambra.

L’ingrés s’haurà d’efectuar al compte corrent del concurs de “Caixabank”

Des d’Espanya
IBAN: ES40 2100 5423 84 2200432752

Des de fora d’Espanya
BIC / SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES40 2100 5423 84 2200432752

Els participants hauran d’enviar la següent documentació:

-Butlleta d’inscripció o fotocòpia degudament emplenada i signada (una per participant).

-Fotocòpia del DNI o PASSAPORT.

-Currículum artístic que indiqui estudis, premis, cursos, concerts

-Gravació de l’intèrpret a través de link d'internet, aprox 10 minuts.

- Justificant de pagament dels drets d’inscripció.

Aquesta documentació s'ha d'enviar via e-mail  a:  info@concursmirabent.com

La llista de participants escollits es podrà consultar a la pàgina web del concurs a partir del dia 2 de  maig de 2023 www.concursmirabent.com

El Comitè Organitzador seleccionarà els participants segons la seva qualitat musical. Tindran prioritat els participants que es presentin per primer cop al concurs.

En cas de no ser acceptats, es retornaran els drets d’inscripció mitjançant una transferència bancària.

En el cas de ser acceptats i no poder participar per causes alienes a la organització, no es retornaran els drets d'inscripció

bottom of page