INSCRIPCIÓ 2020

El dia 6 d'abril de 2020 s’estableix com a data límit per formalitzar les inscripcions.

Els drets d’inscripció són de 60€ pel concurs de cant i de 30€ per membre pel concurs de cambra.

Per formacions de cambra superiors a 3 membres, el cost serà de 90€.

L’ingrés s’haurà d’efectuar al compte corrent del concurs de “Caixabank”

Des d’Espanya
IBAN: ES40 2100 5423 84 2200432752

Des de fora d’Espanya
BIC / SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES40 2100 5423 84 2200432752

Els participants hauran d’enviar la següent documentació:

-Butlleta d’inscripció o fotocòpia degudament emplenada i signada (una per participant).

-Fotocòpia del DNI o PASSAPORT.

-Currículum artístic que indiqui estudis, premis, cursos, concerts

-Gravació de l’intèrpret en CD/DVD, Link Internet, mínim uns 10 minuts.

-Fotocòpia del justificant de pagament dels drets d’inscripció.

Aquesta documentació s'ha d'enviar via e-mail  a:  info@concursmirabent.com

La llista de participants escollits es podrà consultar a la pàgina web del concurs a partir del dia 14 d'abril de 2020www.concursmirabent.com

El Comitè Organitzador seleccionarà els participants segons la seva qualitat musical. Tindran prioritat els participants que es presentin per primer cop al concurs.

En cas de no ser acceptats, es retornaran els drets d’inscripció mitjançant una transferència bancària.