top of page

JURAT

Apartat de Cambra

Pendent de concretar els propers dies

Apartat de Cant
 

Pendent de concretar els propers dies

El jurat es considerarà vàlidament constituït malgrat l’absència d’algun dels seus membres.

L’organització es reserva el dret de substituir qualsevol membre del jurat si fos necessari.

El jurat es reserva el dret de declarar els premis ex aequo o deserts si ho creu oportú.

bottom of page