JURAT 2020

Apartat de Cambra

Jordi Roch__President honorífic JMI

Salvador Brotons__Director i compositor
Assunto Nese__Violinista

Albert Guinovart__ Pianista i compositor

Xavier Pagès-Corella__Director i compositor

Apartat de Cant
 

Carme Bustamante__Cantant

Fiorenza Cedolins__Cantant

Raúl Giménez__Cantant
Roger Alier__Crític musical
Miquel Lerin__Agent artístic

Véronique Werklé__Pianista repertorista Liceu

El jurat es considerarà vàlidament constituït malgrat l’absència d’algun dels seus membres.

L’organització es reserva el dret de substituir qualsevol membre del jurat si fos necessari.

El jurat es reserva el dret de declarar els premis ex aequo o deserts si ho creu oportú.