top of page

DATES IMPORTANTS

 Inici inscripcions_01.04.2022
Finalització inscripcions_02.05.2022
Llista de participants
_16.05.2022
Concurs de cambra_18.06.2022
Concurs de cant_19.06.2022

CARTEL_N_red.jpg

DATES

Dissabte,     18 de juny 2022. Apartat de cambra
Diumenge, 19 de juny 2022. Apartat de cant

PREMIS

Apartat de cambra
1r Premi: 2.500€ (1.500€ + 1000€)
2n Premi: 2.000€ (1.000€ + 1000€)
3r Premi: 1.500€ ( 500€ + 1000€)

LLOC

Casino Prado Suburense
C/ Francesc Gumà 6-14 (08870) Sitges

JURAT

Apartat de cambra

Salvador Brotons.       Director d'orquestra i compositor

Assunto Nese.             Violinista

Xavier Chavarria.        Crític musical

Xavier Pagés Corella. Director d'orquestra i compositor

Isabel Fèlix.                   Pianista

Apartat de cant
1r Premi: 2.500€ (1.500€ + 1000€)
2n Premi: 2.000€ (1.000€ + 1000€)
3r Premi: 1.500€ ( 500€ + 1000€)

Apartat de cant
 

Carme Bustamante.   Cantant

Fiorenza Cedolins.     Cantant

Raul Giménez.            Cantant

Roger Alier.                 Crític musical

Jaume Tribó.               Mestre apuntador

ORGANITZA

Família Mirabent Magrans
Associació Concertante
Ajuntament de Sitges

bottom of page