DATES IMPORTANTS

 Inici inscripcions_01.04.2022
Finalització inscripcions_02.05.2022
Llista de participants
_16.05.2022
Concurs de cambra_18.06.2022
Concurs de cant_19.06.2022

CARTEL_N_red.jpg

DATES

Dissabte,     18 de juny 2022. Apartat de cambra
Diumenge, 19 de juny 2022. Apartat de cant

PREMIS

Apartat de cambra
1r Premi: 2.500€ (1.500€ + 1000€)
2n Premi: 2.000€ (1.000€ + 1000€)
3r Premi: 1.500€ ( 500€ + 1000€)

LLOC

Casino Prado Suburense
C/ Francesc Gumà 6-14 (08870) Sitges

JURAT

Apartat de cambra

Salvador Brotons.       Director d'orquestra i compositor

Assunto Nese.             Violinista

Xavier Chavarria.        Crític musical

Xavier Pagés Corella. Director d'orquestra i compositor

Isabel Fèlix.                   Pianista

Apartat de cant
1r Premi: 2.500€ (1.500€ + 1000€)
2n Premi: 2.000€ (1.000€ + 1000€)
3r Premi: 1.500€ ( 500€ + 1000€)

Apartat de cant
 

Carme Bustamante.   Cantant

Fiorenza Cedolins.     Cantant

Raul Giménez.            Cantant

Roger Alier.                 Crític musical

Jaume Tribó.               Mestre apuntador

ORGANITZA

Família Mirabent Magrans
Associació Concertante
Ajuntament de Sitges