top of page

PREMIS 

Apartat de cambra
1r Premi: 2.500 € (1.500€ + 1000€)* Premi Ajuntament de Sitges
2n Premi: 2.000 € (1.000€ + 1000€)* Premi Família Mirabent Magrans
3r Premi: 1.500 € ( 500€ + 1000€)* Premi Casino Prado Suburense

Apartat de cant
1r Premi: 2.500 € (1.500€ + 1000€)* Premi Família Mirabent Magrans
2n Premi: 2.000 € (1.000€ + 1000€)* Premi Ajuntament de Sitges
3r Premi: 1.500 € ( 500€ + 1000€)* Premi Amics de l'Òpera de Sitges

*NOTA IMPORTANT:
La remuneració econòmica dels premis es composa de dues parts, un primer pagament el dia del concurs i un segon pagament en forma de catxet per la realització d’un concert a Sitges durant l’estiu del 2023.

L’organització proposarà als guanyadors una sèrie de dates per a la realització del concert. En el cas que els guanyadors no estiguin disponibles, s’entendrà que renuncien a realitzar aquest concert i al corresponent catxet.

En cas d’un premi ex aequo, els candidats es repartiran el premi corresponent a parts iguals.

La no assistència al lliurament de premis implica la renuncia al premi per part del guardonat, a excepció d’una causa justificada.

Tots els premis estan subjectes als impostos legals establerts.

bottom of page