top of page

INFORMACIÓ GENERAL

-Concurs organitzat amb la finalitat d'ajudar a la formació de joves músics.

-Podran participar al concurs intèrprets de música clàssica de totes les nacionalitats.

-L'edat màxima per participar al concurs de cant és de 35 anys el dia del concurs.

-L'edat mitjana dels components de les fromacions de cambra és de 30 anys el dia del concurs.

-S'entén per formació de cambra qualsevol conjunt format per un mínim de 2 intèrprets.

-No podran participar els guanyadors del 1r premi d'edicions anteriors.

-El formulari d'inscripció i les bases del concurs estan disponibles a la pàgina web del concurs.

bottom of page